Als je't voelt kriebelen,
               kom dan mee wriemelen

Hey Wriemelaar!

Fijn dat je door onze website snuistert. Laten we eerst even vertellen wie we zijn en waar we voor staan.

WRIEMEL vzw wordt bestuurd door Jurjen Maudens, Aline van den Bosch en Katrien Vandemeulebroecke.
Onze belangrijkste doelstelling is om op een sportieve en animatieve manier kinderen (en hun ouders) dichter bij elkaar en de natuur te brengen.
Om dit doel te bereiken werken we via onze gemoedelijke begeleiding waarvoor we bij kinderen en ouders reeds gekend staan. Kinderen mogen bij ons kinderen zijn. We stimuleren hen om zelfstandig en zelfredzaam te worden, maar doen dit op een vertrouwensvolle en positieve manier. Bij wriemel laten we de kinderen ten volle experimenteren en uitdagingen aangaan, zodat ze op hun eigen tempo zoveel mogelijk plezier kunnen beleven.
Wriemelen is leuk voor iedereen. Kinderen, ouders en begeleiders beleven prachtige momenten!

Specifiek voor onze springplank-activiteiten (turnen, sport & spel, dans, kleuters & muziek) betekent dit:

Via Wriemel Springplank zetten we kinderen op een speelse en recreatieve manier aan tot bewegen. We laten hen in de eerste plaats plezier beleven aan de verschillende sporten. Hierbij beperken we ons niet louter tot het aanleren van specifieke sporttechnische bewegingen, maar trachten we zo veel mogelijk de algemene bewegingsmotoriek aan te spreken. Daarnaast leggen de kinderen sociale contacten buiten de schoolmuren en kunnen ze hun overtollige energie kwijt.
Omdat we Wriemel Springplank 'klein en gezellig' willen houden, laten we per groep een beperkt aantal kinderen toe.

Vanaf dit jaar gaan ALLE springplank-activiteiten door in Sporthal De Warande


Iedereen zal het weten, wriemelen is meer dan turnen alleen!!